Agenda

FILTRES

 • Littérature

  28/01/2020

  BICHERBUS

  08:35 - 09:50

  Zu Gonnereng bei der Schoul

 • Théâtre

  31/01/2020

  De Plakege Fënsterbotzer

  20:00 - 23:00

  Centre Culturel Jonglënster

  een leschtegt Kaméidstéck an 3 Akten Wéi all Joërs frëen Lënster Theaterfrënn sech och ness dëst Joër Iech un laachen ze bréngen
 • Sports & Loisirs

  01/02/2020

  Championnat national individuels Badminton

  13:00 - 18:00

  Centre polyvalent Gaston Stein Junglinster

  Championnats National individuels Seniors en Simple. Buvette toute la journée.
 • Théâtre

  01/02/2020

  De Plakege Fënsterbotzer

  20:00 - 23:00

  Centre Culturel Junglinster

  een leschtegt Kaméidstéck an 3 Akten Wéi all Joërs frëen Lënster Theaterfrënn sech och ness dëst Joër Iech un laachen ze bréngen
 • Sports & Loisirs

  02/02/2020

  Championnat individuel Badminton

  09:30 - 18:00

  Centre polyvalent Gaston Stein Junglinster

  Championnat individuel seniors de badminton, double hommes, doubles dames, doubles mixtes. Buvette toute la journée.
 • Théâtre

  02/02/2020

  De Plakege Fënsterbotzer

  18:00 - 21:00

  Centre Culturel Junglinster

  een leschtegt Kaméidstéck an 3 Akten Wéi all Joërs frëen Lënster Theaterfrënn sech och ness dëst Joër Iech un laachen ze bréngen
Inscrire une nouvelle manifestation

Kalënster Februar 2020

Naturaktivitéiten SIAS 2020

Calendrier des manifestations février-juillet 2020

Club Senior An der Loupescht Calendrier

Club Senior An der Loupescht Programm 01.-04.2020

Distribution/publication gratuite d'un flyer/d'une brochure d'une association locale