Les adresses

T. +352 78 00 68 - 1

W. http://www.golfdeluxembourg.lu/

A. Domaine de Belenhaff, L-6141 Junglinster

Assistante de direction : Kreh-Sêco Clara

Délégué : Conzemius Pierre

T. 621 406 361 (Lopes Guimarães Elton) / 621 732 441 (Welter Marnie)

E. capoeiraluxembourg@gmail.com

W. https://www.capoeiramarealta.lu/

Président: Lopes Guimarães Elton

Secrétaire: Dubosq Julien

Trésorier: Welter Marnie

T. 691 652 715 (Ott-Guth Ute)

E. secretariat@danz50plus.lu

W. https://www.danz50plus.lu/

A. 16b, Lohrberg, L-7545 Mersch

Président: Ott-Guth Ute

Secrétaire: Beffort Antoinette

Trésorier: Feller Tamy

Ziel des Vereins ist es, alle Aktivitäten zu fördern, die die Organisation und Verbreitung der Tanzpraxis für Menschen über 50 ermöglichen, mit der Absicht, die kognitiven Fähigkeiten zu erhallen, die Auswirkungen des Alters zu verlangsamen und durch Tanz und Musik, die Inaktivität zu vermeiden.

T. +352 78 98 24

E. Frost66@pt.lu

A. 5, Um Fronert, L-6160 Bourglinster

Président : Frost-Muller Nicole

Secrétaire : Frost-Muller Nicole

T. +352 691 66 69 58

Président : Gloden Pascal

Adresse : 3, Massewee, L-7670 Reuland
Tél. : 691 66 69 58

Secrétaire : Wanderscheid Jil
Adresse : 5, Rue des Prés, L-6240 Graulinster
Tél. : 621 190 133

 

T. 691 789 412 (Sinnes Caroline)

E. fcjunglinster@gmail.com

W. https://www.fcj.lu/

A. 18, op der Tonn, L-6188 Gonderange

Président: Sinnes Caroline

Secrétaires: Daemen Anja + Dielissen Maria

Trésorier: Denter Pia

Mir bidden Couren fir Dammen, Hären a Kanner vun all Alter.

T. 661 822 007 (Beauducel Sophie)

E. info@jpgr.lu

W. https://jpgr.lu/

A. 4, an Hesselter, L-6171 Godbrange

Président: Lamouline Estelle

Secrétaire: Maheu Sylvie

Trésorier: Mendez Gabriel

W. 5a, Rue de la Gare, L-6187 Gonderange

Président : Cassabois Robin

Secrétaire : Cassabois-Tosheva Mariya

A. 10, An der Hiehl, L-6170 Godbrange

Président : Buschmann Olivier

T. 78 90 95 (Schummers Gusty)

A. 21, Cité im Thaelchen, L-6145 Junglinster

Président/Trésorier: Schummers Gusty

Secrétaire: Schummers Christine

E. lensterklammen@gmail.com

W. https://lensterklammen.jimdofree.com/

A. 1, op de Fréinen, L-6130 Junglinster

Président: Kaboth Gilles

Secrétaire: Hamen Tanja

Trésorier: Clees Christine

T. 621 303 864 (Decker Yannic)

E. contact.tennisjunglinster@gmail.com

W. https://www.tcjunglinster.com/

A. 1, op de Fréinen, L-6130 Junglinster

Président: Decker Yannic

Secrétaire: Piccini Céline

Trésorier: Nedelchev Valentin

4 terrains intérieurs en moquette granulée

4 terrains extérieurs en tennis force

1 terrain extérieur en béton