1A4A9E3E-3C57-4749-9BA5-45824BA03093

Sister Cities: Signature d'un partenariat entre Junglinster et La Crosse, Wisconsin

Publié le 20/01/2023

LU

La Crosse a Jonglënster sinn Sister Cities!

An enger Zeremonie am Lënster Lycée, déi virtuell stattfonnt huet, hunn de Buergermeeschter vun der Gemeng Jonglënster, Romain Reitz, an de Buergermeeschter vun der US-amerikanescher Stad La Crosse am Wisconsin, de Mitch Reynolds, de Sister City Agreement ënnerschriwwen.

D'Ziel vun der Partnerschaft ass eng enk Kooperatioun tëschent dem Lënster Lycée an de Schoule vu La Crosse, mee och en enken Austausch tëschent de Veräiner aus béide Stied. Et ass geplangt, dass eng Delegatioun vun der University of Wisconsin - La Crosse op Lëtzebuerg kënnt, an och dass Schüler aus dem Lënster Lycée am Summer op La Crosse ginn.

Och déi zwee Schäffe Ben Ries a Raphaël Schmitz ware bei der Zeremonie dobäi, esou wéi den Thomas Barrett, US-Ambassadeur zu Lëtzebuerg, den Tom Nober, Direkter vum Lënster Lycée, an de Marc Zimer, Enseignant an Initiateur vum Projet.

 

FR

La Crosse et Junglinster sont devenues des Sister Cities!

Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée virtuellement au Lënster Lycée, le bourgmestre de la commune de Junglinster, Romain Reitz, et le maire de la ville américaine de La Crosse au Wisconsin, Mitch Reynolds, ont signé le Sister City Agreement.

L'objectif de ce partenariat est une collaboration étroite entre le Lënster Lycée et les écoles de La Crosse, mais aussi un échange intensif entre les associations des deux villes. Il est prévu qu'une délégation de l'University of Wisconsin - La Crosse vienne au Luxembourg, mais aussi que des élèves du Lënster Lycée visitent La Crosse pendant l'été.

Les deux échevins Ben Ries et Raphaël Schmitz ont également assisté à la cérémonie, tout comme Thomas Barrett, ambassadeur des Etats-Unis au Luxembourg, Tom Nober, directeur du Lënster Lycée, et Marc Zimer, enseignant et initiateur du projet.

 

ENG

La Crosse and Junglinster are Sister Cities!

In a virtual ceremony at the Lënster Lycée, the mayor of the municipality of Junglinster, Romain Reitz, and Mitch Reynolds, the mayor of La Crosse in Wisconsin, USA, signed the Sister City Agreement.

The aim of this partnership is a close cooperation between the Lënster Lycée and the schools from La Crosse, but also a close exchange between the clubs from both cities. It is planned for a delegation from the University of Wisconsin - La Crosse to come to Luxembourg, and also for students of the Lënster Lycée to visit La Crosse in summer.

The two aldermen Ben Ries and Raphaël Schmitz also attended the ceremony, as did Thomas Barrett, US ambassador to Luxembourg, as well as Tom Nober, director of the Lënster Lycée, and Marc Zimer, teacher and initiator of the project.