DSC_4788

2023.06.07: Pose de la première pierre vun der Maison relais zu Jonglënster - déi schéinste Fotoen

Publié le 07/06/2023

LU

De 7. Juni war de Claude Meisch, Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, op Jonglënster komm, fir un der symbolescher Grondsteeleeung vun der neier Maison relais nieft dem Schoulgebai an der Loupescht deelzehuelen. Et entsteet Plaz fir 384 Kanner – de Chantier soll viraussiichtlech Mëtt 2025 ofgeschloss sinn.

 

FR

Le 7 juin, Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, était présent à Junglinster pour la pose symbolique de la première pierre de la nouvelle maison relais située à côté de l'école an der Loupescht. Le chantier devrait s'achever mi-2025.

 

ENG

On June 7th, Claude Meisch, Minister of Education, Children and Youth, was in Junglinster for the symbolic laying of the foundation stone for the new childcare center next to the school an der Loupescht. The project should be completed by mid-2025.