Place centrale Junglinster

14/07/2022 - Réunion d'information: Réaménagement de la place centrale à Junglinster

Publié le 29/06/2022

LU

De 14. Juli ass um 19h00 am Centre Culturel "Am Duerf" zu Jonglënster eng éischt Informatiounsversammlung als Virbereedung op d'Workshoppe fir d'Neigestaltung vun der Plaz am Zentrum vu Jonglënster. D'Workshoppe wäerten Ufank Oktober stattfannen.

All intresséiert Bierger sinn häerzlech agelueden, fir eisen Zentrum zu Jonglënster matzegestalten.

D'Informatiounsversammlung gëtt op Franséisch an Englesch iwwersat.

Dës Versammlung war ursprénglech fir de 6. Juli virgesinn, huet aus organisatoresche Grënn awer misse verréckelt ginn.

 

FR

Le 14 juillet à 19h00, une première réunion d'information aura lieu au Centre Culturel "Am Duerf" à Junglinster afin de préparer les ateliers concernant le réaménagement de la place centrale à Junglinster. Ces ateliers auront lieu début octobre.

Tous les citoyens intéressés sont cordialement invités à contribuer à la conception du centre de Junglinster.

La réunion d'information sera traduite en français et en anglais.

Cette réunion était initialement prévue le 6 juillet, mais a dû être reportée pour des raisons organisationnelles.